CUSTOS ISM

CUSTOS gelişmiş siber güvenlik araçlarına sahip olan profesyonel bir üründür. Zafiyet analizi somut bir şekilde bilişim sistemlerinin güvenli olup olmadığını test etmeye yarayan bir yöntemdir. Dolayısıyla çıktıları da somut olduğu için kurumlar için çok fazla önem taşımaktadır.

Gelişmiş Yönetim Paneli

CUSTOS basitleştirilmiş arayüzü ile ileri düzey güvenlik araçlarının tek bir merkezden kolayca kullanılmasını sağlar.

Varlık Yönetimi

Ağ varlıkları üzerinden çok aşamalı analiz yapılarak güvenlik açıkları ortaya çıkarılır.

Saldırı Algılama Sistemi

Tüm sistem analiz edilerek politika ihlalleri, ağ taramaları, ağdaki kritik değişiklikler gibi tehditler tespit edilir.

Derin Paket İncelemesi

DPI Teknolojisi ile ağ trafiği sürekli izlenir ve anormal trafikler, olağan dışı olay ve tehlikeler, ağ davranışındaki düzensizlikler tespit edilir.

Zafiyet Analizi

Kritik cihazlar ve ağ üzerinde çalışan servisler tespit edildikten sonra tüm sistemin zafiyet ve açık noktaları tespit ve sınıflandırma için analiz edilir.

Risk Yönetimi

Tam otomatik risk yönetim özelliği ile ağ varlıkları, zafiyet haritası ve tehditler izlenerek mevcut ve yeni ortaya çıkan riskler tespit edilir.

Savunmasız olan sistemlerden önemli verilerin çalınması ve silinmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Yakın geçmişte görülen bilgi ve veri sızıntılarının neredeyse tamamı bilişim sistemlerindeki zafiyetler kullanılarak elde edilmiştir.

TOP