Ücretsiz Zafiyet Analizi Sözleşmesi

PROMOSYON AMAÇLI ZAFİYET TARAMASI GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE KAMPANYA ŞARTLARI

İşbu Promosyon Zafiyet Taraması Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) kurumsal eposta ile kampanya kapsamında hizmet talebinde bulunan https://custossolutions.com/ucretsiz-zafiyet-analizi-taramasi adresinde belirtilen Kurum (“Müşteri”) ile MERSİS NO’su 0612044357000013 olan Teknopark İstanbul, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1, 1.Blok, Kat:2, Kurtköy-Pendik 34912 İSTANBUL, TÜRKİYE adresinde mukim yüklenici Martin Telekomünikasyon Uydu Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Firma”) arasında aşağıdaki şartlarda taraflarca kabul görmüştür. Bundan böyle Sözleşme’de her iki firma birlikte ve ayrı ayrı “Taraflar” olarak anılacaktır.

1-) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAMPANYA ŞARTLARI

1.1-)          İş bu sözleşmenin konusu, Firma tarafından Müşteri’ye verilecek olan ve uygulama şartları aşağıda belirlenmiş olan ve ÜCRETSİZ olarak sunulacak Promosyon Amaçlı Dış Ağ Zafiyet Taraması (“Hizmet”) hizmetidir. Müşterinin sistemlerindeki açıkları önceden görebilmesi ve gerekli tedbirleri alabilmesi için yapılan Dış ağ taramalarıdır. Belirtilen IP adresleri üzerinde tarama ve/veya sistemleri yavaşlatmaya, strese sokmaya yönelik olmayan yüzeysel ölçüde saldırı simülasyonu gerçekleştirilebilir. Müşteri, Firma tarafından Müşteri’ye verilecek olan Hizmet kapsamında işbu Sözleşme’yi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2-)          Kampanya kapsamındaki Hizmet, Müşteri tarafından belirtilen ve kullanım ve/veya sahiplik hakkı Müşteri’ye ait olan dış IP adresleri üzerinde, güncel literatürde bulunan zafiyetlerin bulunup bulunmadığına yönelik hazır yazılımlar ile taramanın gerçekleştirilmesini ve var ise zafiyetlerin özet bilgi ile raporlanması aşamalarını içerir.

1.3-)          Kampanya kapsamındaki Hizmet, uzaktan erişim ve/veya bağlantı ile internet üzerinden gerçekleştirilir.

1.4-)          Hizmet, talebin Müşteri tarafından e-posta ile gelmesinden ve sözleşmenin kabul edildiğinin belirtilmesinden sonra Firma tarafından planlanan zaman diliminde başlar, planlanan zaman dilimi Firma tarafından Müşteri’ye belirtilebilir.

1.5-)          Firma, önceden haber vermek kaydı ile Hizmet içeriğinde ve kapsamında değişiklik yapma, hizmeti sürdürmeyi durdurma, kampanyayı sebep belirtmeksizin durdurma haklarını saklı tutar

1.6-)          Bu Kampanya ile sunulan Hizmet sonuçları talepte bulunan Müşteri’ye (yetkiliye) direkt raporlanır, bayi ve/veya aracı kanalı ile başvurular kabul edilse dahi bayi ve/veya aracı kanalı ile sunulan bu promosyon Hizmet para ile satılamaz

2-) FİRMA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1-)          FİRMA, Müşteri için yapacağı yukarıda yazılı İşe ilişkin edimlerini ifa ederken veya bunlarla ilgili çalışmalar sırasında elde ettiği veya edebileceği yukarıda madde 2’de belirtilenler dahil her türlü teknik, ekonomik, finansal, hukuki veya pazarlamaya ve/veya İşe ilişkin Gizli Bilgiyi, video kaydını, video kaydında yer alan tüm konuşma ve bilgileri gizli tutacağını, Müşteri’nin izni olmadan hiçbir şekilde herhangi bir kişi ve kuruluşa ifşa etmeyeceğini, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, yaymayacağını, İşin ifası haricinde hiçbir surette ve amaçla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

2.2-)          İşbu Sözleşme de dahil olmak üzere, Taraflar arasında İşin sona ermesi halinde dahi yukarıda maddede belirtilen gizlilik yükümlülükleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

3-) MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1-)          Müşteri, tarama kapsamında 6. Madde’de  verilen IP adresi ve/veya URL ve bu adrese bağlı olan cihaz ve/veya cihazların kendisinin sahipliğinde olduğunu ve/veya kiralanmış ise kullanım hakkının kendisinde olduğunu, test dolayısıyla gerçekleştirilecek olan araştırmalar için gerekli izinlere sahip olduğu ve/veya ilgililere gerekli bilgilendirmeyi yaptığını, beyan eder.

3.2-)          Firma tarafından Müşteri’ye verilecek Hizmet’in ön hazırlıkları sırasında, tarama ve/veya tarama sırasında, eğer varsa tüzel ve/veya gerçek üçüncü kişileri, haberdar etmek, gerekiyorsa onlardan yazılı ve/veya sözlü olarak gerekli her türlü izni almak ve simülasyonlar sırasında gözlemlerini yaptırtmak Müşteri inisiyatifindedir.

3.3-)          Firma’nın kusuru ve yeterli tedbiri almaması nedeni ile sebep olduğu haller hariç olmak kaydıyla, hizmetin icrası sırasında Müşteri’nin sistemlerinin zarar görmesi ve bunun hizmet kesintisine sebep olması halinde firmanın sorumlu olmayacağını Müşteri kabul eder.

3.4-)          Zafiyet taraması sırasında oluşabilecek, hizmet kesintisi, sistem yüklenmeleri gibi durumlardan kusuru bulunmaması ve yeterli tedbir alması halinde Firma’nın sorumlu olmayacağını Müşteri kabul eder.

 

4-) GİZLİ BİLGİLERİN TARAFLARCA KORUNMASI

SÜRE

4.1-)          İşbu Gizlilik Sözleşmesi ile FİRMA tarafından taahhüt edilen yükümlülükler, İşin sona ermesinden sonra da süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

4.2-)          Taraflar, bu hizmet kapsamındaki edindiği her türlü bilgi, belge, proje, ürün, malzeme ve hizmete ilişkin tüm bilgileri GİZLİ olarak değerlendirecektir

5-) UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

5.1-)    Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

6-) ZAFİYET TARAMASI KAPSAMI

             Tarama yapılacak URL ve/veya IP Adresi https://custossolutions.com/ucretsiz-zafiyet-analizi-taramasi adresi üzerinde ziyaretçi veya kullanıcının belirttiği gibidir.

 Sözleşmede geçen maddeleri okudum, verilen bilgilerin benim bana ait olduğunu ve benim sorumluluğumda olduğunu kabul ediyorum.

 

TOP
WeCreativez WhatsApp Support
WHATSAPP İletişim
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?