Veri Şifreleme Ürünleri

Data Security Platform

Vormetric Data Security Platform, tüm kuruluşunuzdaki veri güvenliğini yönetmeyi kolaylaştırır.

Data Security Manager

Fiziksel ve sanal cihazlar, şifreleme, erişim politikaları ve güvenlik merkezinin tutarlı bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Transparent Encryption

Dizinler ve birimler için yüksek performanslı şifreleme ve en az ayrıcalıklı erişim denetimleri sağlar.

Live Data Transformation Extension

Şifreleme ve şifreleme anahtarı rotasyonunu aksama süresi olmadan etkinleştirmek için Vormetric Transparent Encryption'ı genişletin.

Container Security

Kapsayıcı ortamınıza "Vormetric Transparent Encryption" şifreleme, ayrıcalıklı kullanıcı erişim kontrolü, akıllı güvenlik verilerini toplar.

Transparent Encryption for SAP HANA

Vormetric Transparent Encryption, güvenlik, veri yönetimi ve uyumluluk gereksinimlerini karşılayan SAP HANA verilerini korumak için kanıtlanmış bir çözüm sağlar.

Orchestrator

Veri şifreleme çözümlerinin dağıtımı, yapılandırılması, yönetimi ve izlenmesi otomasyonunu basitleştirmek için bir sanal cihaz.

Security Intelligence Logs

Vormetric Transparent Encryption ile sunulan ayrıntılı veri erişimi denetim günlükleri, yalnızca uyumluluk için değil, aynı zamanda yetkisiz erişim girişimlerinin tanımlanması ve aynı zamanda yetkili kullanıcı erişim kalıplarının temel hatlarının oluşturulması için de kullanışlıdır.

Cloud Encryption Gateway

Amazon S3 ve diğer S3 uyumlu API nesne depolama bulutlarında saklanan dosyaları şifreleme ve erişim denetimleriyle kolayca koruyun.

Protection for Teradata Database

Teradata ortamlarınızdaki en hassas varlıkları korumak için kapsamlı, ayrıntılı kontroller gereklidir.

Application Encryption

Standart tabanlı API'ler ve merkezi anahtar yönetimi ile mevcut uygulamalara kolayca şifreleme ekleyin.

Data Tokenization, Masking and Transformation

Tokenization & Data Masking

Vormetrik Vaultless Tokenization ile Dinamik Veri Maskeleme

Batch Data Transformation

Vormetric Batch Data Transformation yardımcı programı, şifreleme ve tokenizasyon için yüksek hızda gruplandırma aracıdır.

Static Data Masking

Vormetric Batch Data Transformation yardımcı programı, şifreleme ve tokenizasyon için yüksek hızda gruplandırma aracıdır.

TOP